Select Page

Froukje van gils

Analyseren van ontwikkel- en leervragen

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om deelnemers te helpen bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. Geeft zelf het goede voorbeeld.

LOB programma

Toen ik het vak LOB ging geven, bleek er helemaal geen lessencyclus te liggen. Ik ben toen gelijk aan de slag gegaan om een programma te ontwerpen voor jaar 1 en jaar 3 met opdrachten gericht op de vragen en onderdelen uit bovenstaande afbeelding. Elke docent die nu LOB geeft, doorloopt dezelfde lessen en elke student wordt gestuurd om op verschillende manieren te kijken naar zijn/haar leervragen, kwaliteiten en wensen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Voor jaar 2 zijn de lessen ontworpen bij de EDEx. Daarover kun je hieronder meer lezen.

EDEx

In november ’19 gaf ik me op om naar de Educational Design Expedition te gaan. Na een een voorbereidende sessie in Etten-Leur was het in januari ’20 zover; mijn collega Femke Heijligers en ik gingen drie dagen lang aan de slag om een geheel nieuwe stagemethode te bedenken en uit te werken. Hoofddoel was dat de opdrachten beter zouden aansluiten bij de ontwikkel- en leervragen van de studenten en van het bedrijfsleven. Op dit moment is de eerste lichting studenten aan de slag gegaan met deze nieuwe methode en zowel vanuit hun als vanuit de stagebedrijven zijn er veel complimenten over deze manier van werken. Ook hebben de LOB lessen gekoppeld aan de stage ervaringen en laten we de studenten op schrift vaststellen wat ze hebben geleerd, maar vooral ook wat ze nog willen en kunnen leren bij een volgende stage.

Module Coaching&Begeleiding

Van januari ’17 tot september ’18 werkte ik voor Avans. Naast dat ik meehielp om de Associate degree opleidingen Communicatie en Marketing uit de grond te stampen, ontwikkelde ik ook de lesmodule Coaching&Begeleiding voor alle Ad opleidingen van Avans. Hierin lag de focus op de individuele student waarbij ze bewijsmateriaal moesten verzamelen voor leeruitkomsten en zelf hun ontwikkeling en ontwikkelvragen moesten vastleggen.