Select Page

Froukje van gils

Recente ontwikkelingen

Analyseren, ontwikkelen en innoveren van het vakgebied, eigen stijl en aanpak, voorbeeldgedrag en heldere argumentatie, wordt geconsulteerd bij problemen die een beleidsmatige oplossing vormen, communicatief en coachend.

Training Effectief Leiderschap

Aan de hand van de resultaten uit het assessment bij GITP keken mijn toenmalige manager en ik wat ik nog kon doen in het traject richting mijn ambitie. Hij had zelf zeer positieve ervaring met een training bij Per4mance en raadde mij aan daar ook een training te volgen. De training Effectief Leiderschap sprak me het meeste aan en dus volgde ik deze halverwege december ’20. 

Kwalificatiedossier Business Services

Sinds november ’20 neem ik deel aan de projectgroep rondom het nieuwe kwalificatiedossier Business Services (Zakelijke Dienstverlening). Ik mocht plaats nemen in deze projectgroep vanwege mijn inzicht in het eigen vakgebied, maar ook domein-breed. Met deze projectgroep hervormen/innoveren we ons onderwijs aan de hand van dit nieuwe dossier. Naast de overleggen, hebben we studentenprofileringen gemaakt, een werkveldadviesraad opgezet en gesproken, afspraken gemaakt met Randstad over een vacature- en werkveldonderzoek en een periodisering met een gezamenlijk basis halfjaar ontworpen. Ook heb ik twee keer samen met de projectleider mogen presenteren aan het management, omdat ik het proces en onze beslissingen goed kan verwoorden en beargumenteren en een aardige presentatie in elkaar kan zetten: Half jaar projectgroep nieuw KD

Welkomstbericht nieuwe studenten

Op 12 februari ’21 vond er een overleg plaats tussen de sectordirecteur, twee onderwijsmanagers, een collega van Marketing & Communicatie en mij. Dit overleg ging over een welkomstactie voor onze nieuwe studenten. Vanuit de opleiding Mediavormgeving was er een mondkapje ontworpen wat ook daadwerkelijk geproduceerd ging worden. Met dit selecte gezelschap bogen we ons over hoe we dit we dit gingen aanpakken. We spraken af om de kapjes te versturen vlak voor de examens op het vmbo en ze ook naar de vmbo 4 leerlingen van Curio te sturen. Ik besloot om de tweedejaars studenten Marketing, Communicatie en Evenementen een kaartje te laten ontwerpen (voor- en achterzijde) wat samen met het mondkapje opgestuurd kan worden. Voorwaarde was dat het kaartje zou aansluiten bij het ontworpen mondkapje. Deze kleine overleggroep was gelijk de jury om een winnend ontwerp uit te kiezen. Daarnaast maakte ik de planning/draaiboek voor het hele proces van ontwerpen, tot bestellen, tot verzenden.