Select Page

Froukje van gils

Samenwerken met collega’s

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om samen te werken met collega’s, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Vuelta

Van februari ’20 tot juli ’20 zat ik betrokken in een projectgroep die activiteiten rondom de Vuelta ging organiseren. In deze groep zaten collega’s en studenten van Sport en Bewegen, ICT, Veiligheid, Horeca, Podiumtechniek en Marketing, Communicatie en Evenementen (Curio), studenten van Fontys, Hogeschool Zeeland en BUas en medewerkers van Sportleerbedrijf Breda. Dit geheel stond onder leiding van André van Veen (adviseur RvB Curio). Met de collega’s hadden we een wekelijks overleg, de hbo studenten begeleidden de mbo studenten en op school had ik een project voor onze eerstejaars studenten gemaakt waarin zij een mediaconsumptie onderzoek en een communicatieplan met bijbehorende communicatiemiddelen maakten voor de betreffende Vuelta activiteiten. 

“Als ik mijn eigen team zou mogen samenstellen om projectmatig een klus te klaren, zou ik Froukje er zeker bij vragen. Ik heb Froukje leren kennen als een stabiele persoonlijkheid met een juist arbeid-ethos die goed in staat is hoofd- en bijzaken te scheiden. Daarnaast is Froukje bereid zich te verdiepen in verschillende onderwerpen en is ze een persoonlijkheid die organisaties en personen weet te verbinden.” (André van Veen, 10-11-’20)

Debattle

In oktober ’19 startten we met een drietal enthousiastelingen om een klein pioniersproject te laten doorgroeien naar een groot Curiobreed evenement. Dit clubje groeide als snel uit tot een grotere groep collega’s en studenten waarmee we in februari ’20 bij elkaar kwamen. Helaas kon het evenement door toedoen van Covid-19 geen doorgang vinden, maar er was wel sprake van een erg mooie samenwerking. Betrokken hierbij waren : Voedsel, groen en gastvrijheid, Bloem, groen en styling, Veiligheid, Podium en evenemententechniek, Software developper en Marketing, communicatie en evenementen.

“Froukje en ik ontmoetten elkaar in schooljaar 2019-2020. In het kennismakingsgesprek over de Debattle vielen me direct een aantal zaken op. Froukje stond open voor samenwerking met mij en andere collega’s, zag kansen voor haar studenten, wilde tijd investeren in het project en was pro-actief door mee te denken over mogelijkheden m.b.t. de organisatie van het evenement. Door deze open en pro-actieve houding was wat mij betreft direct de basis gelegd voor een professionele en goede samenwerking. Froukje heeft gedurende het project gezorgd voor verbinding met diverse opleidingen. Vanuit haar netwerk heeft ze verschillende collega’s over de grenzen van haar college benaderd en uitgenodigd om ook een rol te spelen in het evenement. Ook zorgde ze voor de contacten met locatie de Koepel en het evenementenbureau. Een aantal afspraken later zijn we een werkgroep gevormd met een aantal docenten van verschillende opleidingen binnen Curio die zouden deelnemen aan de organisatie van het evenement. Froukje was een actief lid van deze werkgroep. Zij zorgde voor verbinding maar gaf op een natuurlijke wijze ook leiding en richting aan de groep. Ze droeg hierin bij door zowel stil te staan bij het proces als de bij de inhoud. Mocht er ooit wederom een versie van Debattle of een ander evenement komen dan weet ik dat ik Froukje er graag bij zou willen hebben en dat ze een zeer waardevolle rol zal spelen in het projectteam!” (Neeltje Sep, 10-11-’20) 

 

Periodieke afstemming

Omdat we binnen ons team graag willen zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende vakken, heb ik in elke zevende week van een periode het vaste agendapunt ‘Periode x afstemming’ opgenomen. We lopen dan de projecten en vakken door die de komende periode op de rol staan en kijken hoe de vakken de projecten kunnen ondersteunen.