Select Page

Froukje van gils

Groepsmanagement

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om een positief groepsklimaat en samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en geeft zelf het goede voorbeeld.

Management Drives

In het begin van 2020 gaf ik bij mijn manager aan dat het groepsklimaat in ons team niet optimaal was. Hij kwam met de tip om met ons team Management Drives te gaan doen. Hiermee zouden we eigenlijk starten in maart, maar dit verplaatste zich noodgedwongen naar september voor de individuele gesprekken en oktober voor de eerste teamsessie. We zijn een heel divers team en we hebben nog wat stappen te zetten, maar we werken met z’n allen toe naar een effectievere manier van samenwerken. 

Training gespreksvaardigheden

In het voorjaar van 2020 gaf ik me op voor een training voor gespreksvaardigheden voor leidinggevenden. De training zou in maart plaatsvinden, maar werd door toedoen van Corona verschoven naar september. Tijdens deze training – die eigenlijk alleen door onderwijsmanagers werd gevolgd – bekeken we theoretische modellen, deden we rollenspellen en doorliepen we de gesprekscyclus. Het heeft mij handvaten opgeleverd om het gesprek met collega’s aan te gaan als de samenwerking tussen hen en mij of tussen collega’s onderling niet zo loopt zoals het zou moeten. Ook heeft het gezorgd voor meer inzicht in de gesprekkencyclus zoals Curio deze hanteert.

 

Derdejaars coachen eerstejaars

Voorheen focuste ik me vooral op een goede samenwerking in een klas of in de projectgroepen. Omdat ik dacht dat er nog meer te halen viel, ben ik in schooljaar ’19-’20 gestart met een samenwerking over de leerjaren heen. De derdejaars studenten coachen en geven feedback aan eerstejaars studenten bij het maken van hun magazine. Voor de derdejaars is dit een goede training voor hun examen redigeren.