Select Page

FROUKJE VAN GILS

PORTFOLIO

 

01

Studentenbegeleiding

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot het effectief begeleiden van studenten, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

02

Resultaatgerichtheid

Neemt beslissingen en stelt prioriteiten met het oog op het voldoen aan resultaatafspraken, grijpt tijdig in wanneer het bereiken van het resultaat in gevaar komt.

03

Samenwerken met collega's

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om samen te werken met collega’s, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.  

04

Werkveldgerichtheid

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, binnen de praktijk/beroepspraktijk waarvoor studenten worden opgeleid en over voor studenten relevante leefwerelden. Vertoont zelf voorbeeldgedrag.

05

Zelfontwikkeling

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om hun kennis, vaardigheden en gedrag te versterken, mede door hen feedback te geven en zelf voorbeeldgedrag te vertonen.

 

06

Richting geven

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om kaders en richting te geven aan studenten bij het vormgeven van hun eigen leerproces, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

07

Groepsmanagement

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om een positief groepsklimaat en samenwerking tussen studenten te bevorderen en geeft zelf het goede voorbeeld.

08

Oordeelsvorming

Helpt anderen door het evalueren van hun argumenten om op basis van een volledig en juist beeld van een kwestie tot verantwoorde conclusies en beslissingen te komen.

09

Schriftelijke communicatie

Wordt binnen de eigen omgeving geraadpleegd over structuur, stijl en taalgebruik van verschillende soorten teksten, en begeleidt anderen daar actief in door correctie/amendering van hun teksten.

10

Voortgangsbewaking onderwijs

Stimuleert collega’s/teamleden om studenten aan te sporen om de voortgang van hun leerproces te bewaken en stimuleert collega’s/teamleden om deze voortgang zelf ook te controleren en studenten bij te sturen waar nodig. Vertoont zelf voorbeeldgedrag.

11

Analyseren van ontwikkel- en leervragen

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om studenten te helpen bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. Geeft zelf het goede voorbeeld.

12

Recente ontwikkelingen

Analyseren, ontwikkelen en innoveren van het vakgebied, eigen stijl en aanpak, voorbeeldgedrag en heldere argumentatie, wordt geconsulteerd bij problemen die een beleidsmatige oplossing vormen, communicatief en coachend.