Select Page

Froukje van gils

Oordeelsvorming

Helpt anderen door het evalueren van hun argumenten om op basis van een volledig en juist beeld van een kwestie tot verantwoorde conclusies en beslissingen te komen.

Voorzitter vergaderingen

Bij mijn rol als teamvoorzitter, hoort ook de taak van het voorzitterschap bij onze vergaderingen. Voorheen deed collega teamvoorzitter Tess dat vaak, maar dit schooljaar wilde ik het graag zelf doen. Ik stel van tevoren zelf een agenda op, waarbij collega’s tot twee dagen voor de vergadering tijd hebben om punten aan te dragen. Daarnaast geef ik tijdens de vergadering voldoende ruimte om mensen hun argumenten te laten benoemen en verhelderen, zodat we elkaar als team goed begrijpen en zo ook de juiste conclusies kunnen trekken en daar acties op kunnen zetten.

Onderzoek vorm onderwijs

Begin van dit schooljaar hield ik een onderzoek onder zowel studenten als docenten over de huidige manier van lesgeven met alle corona-maatregels. De uitslagen van deze enquête heb ik met ons team besproken en aan de hand daarvan hebben we wat wijzigingen in het rooster doorgevoerd. De uitslagen en gevolgen daarvan heb ik vervolgens ook weer met de studenten gecommuniceerd. Op basis van meerdere meningen en argumenten konden zo als team verantwoorde beslissingen wat betreft ons rooster maken. Ook nam ik halverwege het schooljaar een nieuw onderzoek af over hoe zowel collega’s als studenten het onderwijs na de zomervakantie graag zouden willen zien. De resultaten hieruit neem ik mee bij het maken van de jaarplanning en roostering in ’21-’22.

Panelgesprekken

Schooljaar ’19-’20 was ik voor het eerst aanwezig bij een panelgesprek. Dit is een gesprek tussen 6 studenten, 2 docenten en de manager over zaken die de studenten goed, maar ook minder goed vinden gaan en hun argumenten daarvoor. Op basis daarvan voeren wij als team ook wijzigingen door hoe sommige zaken aanpakken.