Select Page

Froukje van gils

Schriftelijke communicatie

Wordt binnen de eigen omgeving geraadpleegd over structuur, stijl en taalgebruik van verschillende soorten teksten, en begeleidt anderen daar actief in door correctie en amendering van hun teksten.

Promotionele teksten

De afgelopen twee schooljaren (her)schreef ik de promotionele teksten voor onze opleiding voor zowel printmedia als de website. Dit deed ik ook voor de Associate degree opleiding Communicatie van Avans. Daarnaast word ik vaak gevraagd om feedback te geven op stukken tekst door anderen geschreven.

Voorwoord

De laatste groep diplomakandidaten wilde graag een boekje met daarin een terugblik van alle studenten. Aan mij werd gevraagd of ik een voorwoord wilde schrijven. Omdat ik het helemaal perfect wilde hebben, heb ik de hulp van mijn collega Daniëlle Aardema ingeschakeld. Zij is docent Nederlands en kan zelfs bij een taalnazi als ik nog altijd wat foutjes ontdekken. Hoewel ik meestal zelf wordt gevraagd om stukken tekst of mailtjes van collega’s na te lezen en daarop feedback te geven, ben ik niet te beroerd om zelf hulp in te schakelen. Bovendien steek ik elke keer dat ik Daniëlle raadpleeg wel weer iets nuttigs op dat ik vervolgens ook weer aan anderen kan meegeven.

Artikel

Omdat een andere scholengemeenschap in Breda dezelfde opleiding als ons ging starten,, werd de volgende actie vanuit de afdeling marketing ondernomen om wat meer aandacht voor onze opleiding te genereren. Voor het maken van deze advertorial werd ik geraadpleegd om invulling te geven aan de inhoud en feedback te geven op het uiteindelijke artikel.

Lees meer op: https://www.curio.nl/nieuws/opleiding-marketing-communicatie-en-evenementen-is-studeren-met-een-been-in-de-toekomst