Select Page

Froukje van gils

Resultaatgerichtheid

Neemt beslissingen en stelt prioriteiten met het oog op het voldoen aan resultaatafspraken, grijpt tijdig in wanneer het bereiken van het resultaat in gevaar komt.

Minder studenten

Omdat een andere mbo instelling dezelfde opleidingen wilde gaan aanbieden en er vanuit centraal in mijn ogen te weinig werd gedaan om hiermee om te gaan, heb ik zelf contact opgenomen met een Funda Tasdan. Zij is docent bij de opleiding AV-specialist van Curio. Samen met haar zette ik ideeën voor een opleidingsfilmpje op papier en zij regelde een student die dit kon filmen. Ik zorgde voor twee studenten en een externe locatie en zo kwam bovenstaand filmpje tot stand. Of het geholpen heeft? We hebben weer evenveel eerstejaars studenten als het schooljaar ervoor.

“Ik heb Froukje leren kennen als een uiterst betrokken en gedreven docente; innovatief, vooruitstrevend en proactief. Froukje zet dingen in beweging, maakt er werk van. Ze is prettig in de omgang met collega’s, en studenten zijn er erg blij mee. Als teamvoorzitter staat ze echt voor haar team.”                         (Remko Ouwehand, (01-12-’19)

Teamvoorzitter

Aan het eind van schooljaar ’18-’19 werd duidelijk dat onze huidige teamvoorzitter deze taak neer wilde leggen. Aangezien deze rol op mijn ambitielijst stond, maakte ik kenbaar dat ik het wel wilde overnemen. Gelukkig zagen mijn collega’s dit ook wel zitten en zo startte ik schooljaar ’19-’20 als teamvoorzitter. Ik maak hiervoor zowel de meerjarenplanning als jaarplaning in Xedule waarbij een jaarlijkse inventarisatie van curriculum, taken en lessen nodig is, houd onder andere de studentenaantallen en ondertekende overeenkomsten in de gaten, heb de begroting opgesteld en kijk wat er werkelijk wordt uitgegeven, beheer de agenda voor de vergaderingen en plaats daar zaken op die prioriteit hebben, houd het teamplan up-to-date en bekijk of we onze we onze doelen behalen en spreek collega’s aan wanneer resultaten in gevaar komen of op een minder effectieve manier behaald worden.

Examenplan

De examenplannen van de opleiding MCE in Breda en Roosendaal lagen niet op één lijn. Om te zorgen dat hier verandering in kwam, heb ik een afspraak geïnitieerd tussen twee collega’s uit Roosendaal en twee collega’s uit Breda (waaronder ikzelf). Samen hebben we in twee bijeenkomsten niet alleen de examenplannen zo goed als gelijk getrokken, maar ook enkele examens geschrapt, omdat deze onderdelen dubbel getoetst werden.