Select Page

Froukje van gils

Voortgangsbewaking onderwijs

Stimuleert collega’s/teamleden om deelnemers aan te sporen om de voortgang van hun leerproces te bewaken en stimuleert collega’s/teamleden om deze voortgang zelf ook te controleren en deelnemers bij te sturen waar nodig. Vertoont zelf voorbeeldgedrag.

Tijdig beoordelen

Zowel bij projecten als gewone lessen laat ik studenten gedurende de periode kleine opdrachten inleveren. Ik vind het belangrijk dat ze daar feedback van mij op krijgen, zodat ze meer leren van wat ze aan het doen zijn en bovendien een grotere kans hebben op een goed resultaat aan het eind van een periode. De tussentijdse beoordelingen zijn ook inzichtelijk voor de mentoren en andere collega’s en we zijn met het team inmiddels zover dat bijna iedereen op deze manier te werk gaat. Ook agendeer ik de voortgangsbespreking van de studenten meteen na het einde van een periode, zodat collega’s worden gestimuleerd om op tijd na te kijken en de resultaten tijdig in te voeren. 

Verzuim

Toen ik net teamvoorzitter was, heb ik het punt ‘verzuim’ op de agenda voor de teamvoorzitters-vergadering laten zetten. Mijn idee was om in kleine groepjes uiteen te gaan en zo teamoverstijgend meerdere wensen, kaders en oplossingen te bedenken. We gingen inderdaad op deze manier aan de slag en zorgden er op deze manier voor dat de opleidingen binnen de sector meer op dezelfde manier met verzuim om konden gaan. 

Examencijfers invoeren

Vorig schooljaar hebben we aangegeven dat we graag zelf de examencijfers wilden invoeren. Er kwam een pilot en we de docenten in het team kregen in Education Online de rol van examenbureau medewerker. Na een jaar voeren we nog steeds zelf de cijfers in, zodat de student zijn/haar beoordeling al weet gelijk nadat het examen is nagekeken.