Select Page

Froukje van gils

Zelfontwikkeling

Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om hun kennis, vaardigheden en gedrag te versterken, mede door hen  feedback te geven en zelf voorbeeldgedrag te vertonen.

GITP assessment

Voor zomervakantie ’20 maakte ik kenbaar dat ik ambities richting het onderwijsmanagement heb. Hierop volgde een gesprek met toenmalig directeur Remko Ouwehand en mijn manager Martijn Teunissen. Ze boden mij aan om een ontwikkelassessment te doen met daarin een diepte-interview, persoonlijkheidsvragenlijsten, een capaciteitenonderzoek, onderzoek naar drijfveren en een simulatie. Dit vond eind september plaats. Een paar dagen daarna volgde een uitgebreid verslag waaruit in ieder geval bleek dat ik voldoende capaciteiten heb om een stap in deze richting te maken. Buiten dat ik erg veel heb geleerd van dit assessment zijn er ook wat concrete tips uit naar voren gekomen waar ik dit schooljaar mee aan de slag ga.

Assessoren training

Samen met twee collega’s van een andere opleiding volgde ik een tweedaagse assessoren training. Ik had me hiervoor aangemeld, omdat ik regelmatig examens nakijk en proeve van bekwaamheid beoordeel en vond dat ik hier nog een persoonlijke ontwikkelslag kon slaan. We doorliepen tijdens de training de gehele PDCA-cyclus. Naast een theoretisch gedeelte waren we voornamelijk praktisch bezig. Niet alleen door te leren werken met deze cyclus, maar ook door opdrachten en oefeningen over je waarneming te doen en te ervaren hoe anders verschillende mensen dingen kunnen zien. 

Studiedag activerende didactiek

Op 28 mei ’19 reisde ik samen met een collega af naar het Summa College in Eindhoven om daar deel te nemen aan een studiedag. Ik had een bericht over deze studiedag voorbij zien komen en het leek me erg leerzaam en interessant. Ik heb die dag drie workshops gevolgd over manieren om je les actiever te kunnen maken en meer te werken met moderne digitale middelen en programma’s.